Duszek w kolorach

warsztaty plastyczne

Podczas warsztatów dzieci pod opieką doświadczonego instruktora stworzą ilustracje do bajki „Duszek z komina”. Technika mieszana. Zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku 6 – 16 lat.

29 stycznia 2020 r. (środa), g. 9.00-10.30, 10.30-12.00, 13.00-14.30, 14.30-16.00, sala 012