Trop w trop? czyli poznajemy sarny, jelenie, dziki i inne zwierzęta leśne, oraz ich tropy – warsztat edukacyjny

Podczas warsztatów uczestnicy poznają sarny, jelenie, dziki i inne zwierzęta leśne oraz ich tropy. Dzieci nauczą się jak obserwować przyrodę i jak ważną rolę w przyrodzie pełni każde zwierzę. Dowiedzą się: czego w drzewie szukają dzięcioły? Czym się różnią rogi od poroży? Czy sarna jest żoną jelenia? Poznają również ślady, jakie pozostawiają zwierzęta: pióra różnych gatunków ptaków, zgryzione szyszki, kuźnię dzięcioła, wygryzione w drzewie chodniki, wypluwki. Podczas zajęć każdy uczestnik stworzy atlas ciekawostek, a także wykona medal z masy solnej z odciskami tropów zwierząt.

Prowadząca:
Joanna Kralka-Frycz – mgr inż. leśnictwa, ukończyła również studia podyplomowe z edukacji przyrodniczo-leśnej oraz studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego na Politechnice Krakowskiej. Posiada tytuł „Edukatora Leśnego” potwierdzony certyfikatem Stowarzyszenia Edukatorów Leśnych. Leśnictwo, przyroda – to nie tylko jej zawód, lecz także ogromna życiowa pasja, którą stara się zaszczepić wśród dzieci.

5 lutego (niedziela)
g. 12.00 | Biała Galeria CENTRUM

dla dzieci w wieku 5 – 10 lat
czas trwania: 90-120 minut
Bilet – 20 zł

Zapisy obowiązkowe:
Biuro Organizacji Widowni
telefon: 12 644 02 66 wew. 55
e-mail: REZERWACJA@NCK.KRAKOW.PL