Mój bohater

Mój bohater

|warsztaty graficzne|

Prace inspirowane teatrzykiem dla dzieci. Dzieci wykonają pracę w  technice druku wypukłego. Wydruk prac na lnianych torbach.

Warsztaty dla dzieci w wieku 6-14 lat z rodzicami.

27 stycznia 2020 r. / g. 11.00-12.30 / sala 115
Bilet – 15 zł

Informacje i bilety:
Biuro Organizacji Widowni
tel. 12 644 02 66 wew. 55
rezerwacja@nck.krakow.pl