Duszek w kolorach

Duszek w kolorach

|warsztaty plastyczne|

Podczas warsztatów dzieci pod opieką doświadczonego instruktora stworzą ilustracje do bajki DUSZEK Z KOMINA. Technika mieszana.

Warsztaty dla dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat.

29 stycznia 2020 r. / g. 9.00-10.30, 10.30-12.00, 13.00-14.30, 14.30-16.00 / sala 012
Bilet – 15 zł

Informacje i bilety:
Biuro Organizacji Widowni
tel. 12 644 02 66 wew. 55
rezerwacja@nck.krakow.pl